AWDANIEC (Abdank, Habdank, Skuba)

Herb : w polu czerwonym łękawica srebrna. 
Klejnot :
samo godło lub godło na trzech piórach
               strusich czerwonych.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1212 r.,
najstarszy zapis z 1402 r.
Występował głównie w ziemi kaliskiej,
sandomierskiej i sieradzkiej.

Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Jan Gasztołd, wojewoda trocki i wileński.

Używało go około 330 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego według
"Herbarza rycerstwa polskiego z XVI wieku"
J.Szymańskiego
Pierwotna forma herbu
Odmiana herbu przysługująca
Bey(j)nartom
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Ch(H)aleckim
[ uważana też za odmianę herbu Syrokomla ]
 
Odmiana herbu przysługująca
Eygirdom
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Liczbińskim
.
Z nobilitacji : Michała, Jana
i Pawła Liczbińskich
z 7.IV.1590 r.

Odmiana herbu przysługująca
Machowskim

Odmiana śląska herbu przysługująca
Posadowskim von Postelwitz

Odmiana herbu przysługująca
Saławom
Odmiana śląska herbu przysługująca
Slomowskim von Czechau
Odmiana herbu z nobilitacji
Wojciecha z Urzędowa

z 9.III.1518 r.
Odmiana herbu przysługująca
Ustarbowskim
[ uważana też za odmianę herbu Syrokomla ]


Odmiana herbu przysługująca baronom Doliniańskim.
Z nich : Andrzej Seweryn (*1739 †1815), otrzymał 10.XII.1782 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł barona w Galicji.
(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Ankwiczom.
Z nich bracia : Stanisław Walenty (†1784), Wawrzyniec (†1781), Andrzej (†1784) i Michał  
oraz ich kuzyni Jan Kanty (†po 1790) i Maciej uzyskali 5.XII.1778 r. od cesarzowej Marii Teresy
potwierdzenie dziedzicznych tytułów hrabiów w Galicji,
tytuł potwierdzony w 1826 r. w Królestwie Polskim,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Stanisław Aleksander (*1786 †1840).

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Skarbkom-Leszczyńskim.
Z nich : Józef Benedykt (†1791), otrzymał 1.XI.1782 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.

(3)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Skarbkom.
Z nich : bracia Jan i Ludwik otrzymali 5.XII.1778 od cesarza Józefa II
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji,
Fryderyk Florian (*1792 †1866), Józef oraz Michał (*1796 †1835) otrzymali w 1824 r.
potwierdzenie tytułów w Królestwie Polskim,
Jan Tomasz (*1794 †1855) otrzymał 28.IV.1835 (dyplom 14.XI.1835)
od cesarza Ferdynanda I tytuł hrabiego w Austrii.


Odmiana śląska herbu przysługująca baronom Posadowskim von Postelwitz.
Z nich : Jan Adam (*1636 †1708) otrzymał 26.V.1705 od cesarza Józefa I
dziedziczny tytuł barona w Czechach, a jego syn Fryderyk Wilhelm (*1672 †1730)
otrzymał 17.XI.1706 od króla Fryderyka I uznanie tegoż tytułu w Prusach.
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]


Odmiana śląska herbu przysługująca hrabiom Posadowskim.
Z nich : baron Karol Fryderyk (*1694 †1747) oraz jego najstarszy syn
Fryderyk Wilhelm (*1721 †1781)
otrzymali 20.I.1743 od króla Fryderyka II "Wielkiego"
dziedziczne tytuły hrabiów w Prusach.


Odmiana śląska herbu przysługująca hrabiom Posadowskim-Wehner.
Z nich : hrabia Karol Fryderyk Emil (*1761 †1840) odziedziczył w 1788 r. po swoim dziadku
Karolu Fryderyku von Wehner ordynację Błotnica-Centawa na Górnym Śląsku,
łącząc za zgodą króla Prus nazwiska i herby obu rodzin.
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]