BALLESTREM (Ballestrero, Ballestreri)


Herb : w polu złotym mąż w czarnym odzieniu
           trzymający w lewicy łuk czerwony.
Klejnot : ptak czarny z dziobem i nogami
               czerwonymi przeszyty strzałą
               czerwoną w skos lewy.
Labry : czarne podbite złotem.

Herb pochodzenia włoskiego (piemonckiego).

Używała go włoska rodzina szlachecka
Ballestrero (Ballestreri)
, której przedstawiciel
Jan Baptysta Angelo (*1709 †1757) zmienił
nazwisko na von Ballestrem, służył w wojsku
weimarskim, cesarskim i pruskim, a jego
synowie osiedleni na Górnym Śląsku, stali się właścicielami ordynacji w Pławniowicach koło Gliwic.

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca von Ballestrem
po osiedleniu się na ziemiach cesarstwa.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Ballestrem.
Z nich : Jan Baptysta Bartłomiej Ballestrero (*1597 †1637) otrzymał w 1620 r.
od księcia Karola Emanuela I tytuł hrabiego w Sabaudii, 
jego potomkowie, bracia : Karol Franciszek I von Ballestrem (*1750 †1822)
oraz Karol Ludwik Wolfgang von Ballestrem (*1755 †1829)  uzyskali 6.XI.1798
śląski inkolat oraz uznanie tytułów hrabiów w Prusach.

Inny wariant odmiany herbu przysługująca
hrabiom von Ballestrem.
Inny wariant odmiany herbu przysługująca
hrabiom von Ballestrem.