BAWÓŁ

Herb : w polu złotym bawół kroczący czarny. 
Klejnot : dwa rogi myśliwskie czarne.
Labry : czarne podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używało go kilka rodzin :
Bagniewski, Łomżelski, Tyzenhauz (von Tiesenhausen)

Herb podstawowy  
Odmiana kurlandzka herbu przysługująca
Tyzenhauzom (von Tiesenhausen)
Odmiana herbu przysługująca baronom Tyzenhauzom (von Tiesenhausen).
Z nich : Hans Henryk (*1592 †1662) otrzymał w 1654 r. od króla Karola X Gustawa
dziedziczny tytuł hrabiego w Szwecji.

 Odmiana herbu przysługująca hrabiom Tyzenhauzom (von Tiesenhausen).
Z nich : Bernard Henryk (*1703 †1789) otrzymał 27.IV.1759 od cesarza Franciszka I Stefana
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
natomiast przedstawiciel gałęzi polskiej Konstanty (*1786 †1853) otrzymał w 1852 r.
od cesarza Mikołaja I przyznanie takiegoż tytułu w Rosji. 
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]