BAWOLA  GŁOWA

Herb : w polu czerwonym bawola głowa czarna.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite czarnym.

Herb litewski, nie są znane średniowieczne pieczęcie i zapiski sądowe wymieniające 
ten herb.

Używało go około 20 rodzin :
Aksamitowski, Andrejewicz, Bagniewski,
Dowgin, Dowginowicz, Dowgird, Dowgirt, Giełwanowski, Jackiewicz, Jączyński,
Kirdziewicz, Kordziuk, Kucewicz, Losen, Pobikrowski, Siesicki, Złotkowski, Żochła  

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca Siesickim,
mającym rzekomo pochodzić od Dowmunta księcia uciańskiego,
syna Romunda księcia litewskiego.


Wariant odmiana herbu przysługującej Siesickim,
którzy posługiwali się także herbem Hipocentaur.