BEKIESZ (Bekesz)

 

Herb : w polu złotym takaż noga orla
            z czarnym upierzeniem, nad nią
            w prawym rogu półksiężyc srebrny
            w skos, pod nią w lewym takaż gwiazda.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : złote podbite czarnym lub czarne
             podbite złotem.

Herb pochodzenia węgierskiego (siedmiogrodzkiego), znany w Polsce
od 2 połowy XVI w.

Używała go rodzina Bekieszów, z których
Kacper Bekiesz de Kornyát (*1520 †1579)
przybył do Polski wraz z królem Stefanem Batorym, a jego synowie Władysław i Kacper otrzymali w 1593 r. polski indygenat szlachecki.