BELINA (Bilina, Bylina)

 

Herb : w polu błękitnym podkowa srebrna
           nad nią krzyż kawalerski ćwiekowy
           srebrny (w późniejszych przedstawieniach
           heraldycznych miecz), między dwiema
           takimiż podkowami w pas barkami
           ku sobie.
Klejnot : ramię zbrojne złote z mieczem.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1398 r.,
najstarszy zapis z 1447 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
sandomierskiej i sieradzkiej. 

Używało go około 65 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu
Odmiana herbu przysługująca
Telatyc
kim
Odmiana herbu przysługująca
Węgiers
kim

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Brzozowskim.
Z nich :
Karol (*1846 †1941) otrzymał w 1897 r. od papieża Leona XIII tytuł hrabiego
dziedziczny na zasadzie primogenitury.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Węsierskim.
Z nich :
Albin (*1812 †1875) otrzymał 30.X.1854 od króla Fryderyka Wilhelma IV
tytuł hrabiego w Prusach dziedziczny na zasadzie primogenitury i połączony z warunkiem
powołania ordynacji z dóbr Zakrzewo, Zbigniew Antoni Józef (*1839 †po 1907) został adoptowany
przez swojego dziadka ze strony matki i otrzymał w 1853 r. od króla Prus prawo do używania nazwiska, herbu i tytułu "hrabiego Węsierskiego-Kwileckiego".