BEŁTY (Bełcz, Bolc)

Herb : w polu czerwonym bełt srebrny na dwóch
           takichż bełtach na opak w krzyż skośny.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarszy zapis z 1412 r.
Występował głównie w ziemi poznańskiej.

Używało go około 50 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca
Jodzieszkom.
Odmiana herbu przysługująca
Kolę(en)dom
.
Odmiana herbu przysługująca
Pi(y)lińskim
.
Odmiana herbu przysługująca
Rembowskim
.
Odmiana śląska herbu przysługująca
Bolczom (von Boltz)
.
Inny wariant odmiany śląskiej herbu
przysługującej
Bolczom (von Boltz)
.
Odmiana śląska herbu przysługująca
Ohmom (Ohm-Januszewskim)
.