BERSZTEN (Bersten, Zyrzawa)

Herb : w polu czerwonym trzy koła wozowe
           złote dwa i jeden.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarszy
zapis z 1414 r.

Używało go kilka rodzin :
Berszten, Giebułtowski, Gaszyński (von Gaschin),
Karniowski, Klem, Klema (Clema), Olbierowski, Olbierz, Olbierzowski, Pikarski, Wierzchliński,
Wierzchlej(y)ski

Herb podstawowy  
BERSZTEN II
odmiana herbu przysługująca
Wierzchlej(y)skim
BERSZTEN II
odmiana śląska herbu przysługująca
Klemom (Clema von Lhota)
BERSZTEN II
odmiana śląska herbu przysługująca
Gaszyńskim (von Gaschin)

Odmiana herbu przysługująca baronom von Gaschin.
Z nich : Melchior (*1541 †1629) otrzymał w 1621 od cesarza Ferdynanda II
tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.).


Odmiana herbu przysługująca hrabiomom von Gaschin.
Z nich : rodzeństwo, baronowie Melchior Ferdynand (*1581 †1665),
Jan Jerzy (†1657), Joachim Ludwik Mikołaj (†1652), Mikołaj Karol (†1633)
oraz Anna (†po 1648)
otrzymali 7.I.1633 od cesarza Ferdynanda II tytuły hrabiów Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
potwierdzone 24.VII.1663 przez cesarza Leopolda I.