BIBERSZTYN (Biberstein, Momot, Wiberszten)

 

Herb : w polu złotym róg jeleni czerwony.
Klejnot : samo godło.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza pieczęć polska z 1334 r., najstarszy zapis
z 1432 r.
Występował głównie w ziemi krakowskie
i sandomierskiej.

Używało go ponad 15 rodzin :
Białkowski, Biberstein, Błoński, Boiszewski, Jazwiecki, Kazimierski, Odroclew, Oderwolff, Radziejowski, Rydalski, S(z)ebieński,
Starowiej(y)ski

Herb podstawowy  

 Odmiana herbu przysługująca baronom Bibersteinom (von Biberstein).
Z nich : Jan (VI) (†1550) otrzymał w 1547 r. od króla Ferdynanda I Habsburga
dziedziczny tytuł barona w Czechach.