BLACHA (Blaha, Budwicz)Herb : w polu nieznanym (zapewne czerwonym
           strzała srebrna pomiędzy dwoma takimiż
           liliami w pas. 
Klejnot : strzała srebrna przeszywająca
               ukoronowany hełm.
Labry : nieznane (zapewne czerwone)
            podbite srebrem.

Herb pochodzenia śląskiego, występował
głównie na Górnym Śląsku.

Używało go kilka rodzin :
Bajraszewski, Bla(c)ha, Budwicz, Byszyński, Jachimowski, Kopczyński, Sahajdowski

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca Bila(c)hom
z katolickiej gałęzi rodu 


Odmiana herbu przysługująca Bila(c)hom
z ewangelickiej gałęzi rodu