BOGORIA (Bogorya)

 

Herb : w polu czerwonym żeleźce srebrne
           i takież żeleźce na opak w słup. 
Klejnot : paw z rozpostartym ogonem i strzałą
               złamaną srebrną w dziobie lub paw
               stojący srebrny.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1326 r.,
najstarszy zapis z 1408 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
sandomierskiej i na Mazowszu. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go
bojar żmudzki Stanisław Wyssygan (Wissigin).

Używało go około 50 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu
Odmiana herbu przysługująca :
Górskim, Gwiazdowskim,
Kurzenieckim, Turom
Odmiana herbu przysługująca
Porębnym 
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]

 

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wołłowiczom.
Z nich :
Antoni (†1822) otrzymał 25.V./5.VI.1798 od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach, potwierdzony w 1824 r. w Królestwie Polskim,
Joachim Józef
(*1783 †1842) otrzymał 2.VII.1844 potwierdzenie tytułu w Rosji,
ostatnim uprawnionym do tytułu był Olgierd Michał
(*1869 †1900).