BONAROWA


 

 

Herb : w słup w polu srebrnym poługozdawa 
           (lilia podwójna) czarna, w polu czarnym 
           poługozdawa (lilia podwójna) srebrna.
Klejnot : pół męża w zbroi lub sukni srebrno-
               czarnej w słup z takimż pióropuszem
               na hełmie lub godłem na czpce,
               trzymającego dwa proporce, w prawicy
               czarny, w lewicy biały.
Labry : czarne podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego, znany 
od XV w.

Używało go kilka rodzin :
Andra(dz)cki, Bal, Bone(a)r, Bonarowicz, Chlebiński, Wichliński


Herb podstawowy  

Odmiana herbu
według "Herbarza Polskiego" K.Niesieckiego.