BOŃCZA (Głoworożec, Jednorożec)

 

 

Herb : w polu błękitnym jednorożec skaczący
           srebrny. 
Klejnot : pół wspiętego jednorożca srebrnego.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb pochodzenia wloskiego, najstarszy zapis
z 1396 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
lubelskiej, sandomierskiej i na Mazowszu. 

Używało go ponad 140 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca :
Miaskowskim, Stępińskim

Odmiana herbu przysługująca
Herberskim


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Badenim.
Z nich : Sebastian (†1872) otrzymał 2.XII.1825 od Deputacji Senatu Królestwa Polskiego
 uznanie tytułu hrabiowskiego, Kazimierz Stanisław Franciszek (*1792 †1854) otrzymał 8.XI.1845
(dyplom 28.I.1846) od cesarza Ferdynanda I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii,
Stanisław Franciszek Paweł (*1834 †1910) otrzymał w 1887 r. takiż tytuł
od cesarza Franciszka Józefa I.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Fredrom.
Z nich : Jacek (*1770 †1828) otrzymał 23.VII.1822 od cesarza Ferdynanda I
dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii, a jego syn Jan Maksymilian (*1784 †1845)
potwierdzanie tegoż tytułu w 1824 r. w Królestwie Polskim.

 

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Skarzyńskim.
Z nich : Bronisław (*1811 †1893) oraz jego dwaj synowie Bogumił (*1840 †1906)
oraz Ludwik otrzymali w 1884 r. od papieża Leona XIII tytuły hrabiów
dziedziczne na zasadzie primogenitury.