BORCH (Trzy kawki)

Herb : w polu srebrnym trzy kawki czarne, 
           dwie i jedna.
Klejnot : kawka czarna między dwoma
               skrzydłami orlimi, srebrnym i czarnym.
Labry : czarne podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego. Przeniesiony
do Inflant w XIII w.

Używała go rodzina Borchów (von Borch) Odmiana herbu przysługująca hrabiom Borchom.
Z nich : Michał Jan (*1753 †1810) otrzymał 17.III.1783 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
jego synowie, bracia : Karol Jerzy Jan (*1787 †1861), Aleksander Antoni Stanisław (*1804 †1867)
oraz Józef Kazimierz Piotr (*1807 †1881) otrzymali 2.X.1839 uznanie tytułów hrabiów w Rosji.