BORCKE (Borck)


 

 

 

Herb : w polu złotym w pas dwa wilki
          w koronach i obrożach złotych czerwone.
Klejnot : pół jelenia wspiętego czerwonego
               w koronie i obroży złotej.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia pomorskiego.

Używała go rodzina von Borcke (Borck),
której protoplastą był żyjący w XII w. Borka (I),
możny najprawdopodobniej pochodzenia słowiańskiego pozostający na służbie książąt zachodniopomorskich. 

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Borcke (Borck).
Z nich : Adrian Bernard (*1668 †1741) otrzymał 28.VII.1740
od króla Fryderyka II "Wielkiego" dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach. 

Inny wariant odmiany herbu przysługująca hrabiom von Borcke (Borck).
Z nich : Adrian Henryk otrzymał 17.I.1790 od króla Fryderyka Wilhema II
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach, takiż sam tytuł otrzymał 10.IX.1840 
Ernest Teodor Albrecht (*1793 †1848)
od króla Fryderyka Wilhelma IV.