BOSAK

Herb : w pas, w polu błękitnym i złotym
           lew złoty i błękitny trzymający w obu
           łapach takiż bosak.
Klejnot : pół lwa złotego trzymającego w obu
               łapach takiż bosak.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb z nobilitacji braci : Jana Maurycego,
Ludwika Augusta 
oraz Józefa Henryka Hauke,
nadany 14.II.1826 przez cara Mikołaja I

Używała go rodzina Hauke (Hauke-Bosak)


 Odmiana herbu przysługująca hrabiom Hauke-Bosakom.
Z nich : Jan Maurycy (*1775 †1830) otrzymał 24.V.1829 od Senatu Królestwa Polskiego
dziedziczny tytuł hrabiego, a jego brat Józef Henryk (*1790 †1837)
otrzymał takiż tytuł 9.XII.1830.