BOŻENIEC

Herb : w polu czerwonym brama obozowa
           (lub ruska litera "П") czarna, 
           z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim
           złotym. 
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia ruskiego, znany od XV w.
Uważany za odmianę herbu Brama

Używały go rodziny : Krapotka, Kropotka