BRINKEN (Brincken)

 

Herb : w polu błękitnym trzy róże srebrne,
           dwie i jedna.
Klejnot : róża srebrna między dwoma
               skrzydłami orlimi, srebrnym i błękitnym.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego (inflanckiego).

Używała go rodzina Brinkenów (von Brincken)

 

 

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca baronom Brinkenom (von Brincken).
Różni pzedstawiciele rodu osiadli w Inflantach używali tamże tytułów baronów,
z nich : Juliusz Karol (*1788 †1846) uzyskał w 1824 r. i po 1836 r.
potwierdzenie tytułu barona w Królestwie Polskim,
następnie tytuł został potwierdzony w 1853 i 1862 r. w Rosji.