BRODZIC (Broda, Trzy Krzyże)

Herb : w polu czerwonym trzy krzyże 
           kawalerskie ćwiekowe w rosochę,
           złote zaćwieczone na takiejż toczenicy. 
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1444 r.,
najstarszy zapis z 1414 r.
Występował głównie na Mazowszu oraz 
w Wielkopolsce.

Używało go około 35 rodzin :  ZOBACZ