BRÜHL

 

 

 


Herb :
w polu błękitnym krokiew srebrna.
Klejnot : pięć piór strusich, dwa srebrne między
               błękitnymi lub ogon pawi.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używała go rodzina Brühl

Herb podstawowy

 
Wariant herbu podstawowego 
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Brühlom.
Z nich : bracia Jan Maurycy (*1693 †1755), Jan Adolf (*1695 †1742),
Fryderyk Wilhelm (*1699 †1760)
oraz Henryk (*1700 †1763) otrzymali w 1737 r.
od cesarza Karola VI dziedziczne tytuły książąt w Rzeszy (S.I.R.),
synowie ostatniego z nich : Alojzy Fryderyk (*1739 †1793), Karol Adolf (*1742 †1802)
oraz Albert Krystian Henryk (*1743 †1792) otrzymali w 1764 r. indygenat polski.

Inny wariant odmiany herbu przysługującej hrabiom Brühlom.