BURGHAUSS (Burghaus)

 

 

Herb : w polu czerwonym lew ukoronowany
           srebrny z obrożą na szyi złotą.
Klejnot : pół takiegoż lwa.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używał go ród von Burghauss, mający
rzekomo  pochodzić od bawarskich hrabiów
von Burghausen, występujący na Śląsku
już w połowie XIV w. 

Herb podstawowy przysługujący również
baronom
von Burghauss.
Z nich : Mikołaj II (*1562 †1619)
otrzymał 20.VIII.1615 r. od cesarza Macieja
dziedziczny tytuł barona
Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.).
 

 Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Burghauss.
Z nich : Mikołaj Konrad (*1659 †1697) otrzymał 1.IX.1691 r. od cesarza Leopolda I
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.).
Ostatnim przedstawicie rodu upoważnionym do używania tytułu
był
Herman Mikołaj Fryderyk (*1796 †1885) po którego bezpotomnej śmierci
prawo do używania herbu oraz nazwiska otrzymał 15.VII.1887 od cesarza Wilhelma I
jego krewny hrabia Karol Erdmann Aleksander von Pückler (*1817 †1899).