BYLINY (Bieliny) Herb : w polu czerwonym krzywaśń (rzeka) 
           srebrna w lewo z takimż zaćwieczonym
           krzyżem kawalerskim. 
Klejnot : bez klejnotu.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1352 r., najstarszy zapis z 1405 r.

Występował głównie w Wielkopolsce.
Zaginął najprawdopodobniej w XV w.
Począwszy od XVI w. zastąpiony przez mający podobne godło herb Szreniawa.

Używało go kilka rodzin :
Bielejewski, Bylina, Klonowski, Kwilecki