CIOŁEK (Biała, Taurus)

Herb : w polu srebrnym ciołek stojący czerwony.
Klejnot : pół ciołka wspiętego wprost, 
               czerwonego.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza 
polska pieczęć z 1385 r., najstarszy zapis 
z 1401 r.
Występował głównie na Kujawach,
w Wielkopolsce i ziemi sandomierskiej.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Woydziło Koszyłowicz
.

Używało go około 85 rodzin : 
ZOBACZ

Herb podstawowy  
 Odmiana herbu przysługująca :
Kulawym, Kaluszom, Kaniom.
Z nobilitacji rotmistrza królewskiego
Szymona Kulawego z Byczyny z 15.XI.1504 r.,
Jana Kalusza z Brodu z 1505 r.
oraz Alberta Kani z Górki z 1508 r.
Odmiana herbu przysługująca :
Sobolom, Stefanom.
Z nobilitacji masztalerza królewskiego
Aresta Sobola z 12.X.1547 r. 
oraz rajcy gdańskiego Henryka Stefana
z 20.VI.1555 r.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Komorowskim.
Z nich : Erazm (*1767 †1835) otrzymał 25.VII.1817 (dyplom 17.XII.1822)
od cesarza Franciszka I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Żeleńskim.
Z nich : Franciszek Witalis (†1805) otrzymał 5.III.1801 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
jego prawnuk Robert (*1850 †1939) otrzymał w 1899 r. takiż tytuł na Węgrzech.

Odmiana herbu przysługująca książętom Poniatowskim.
Z nich : bracia Kazimierz Jakub (*1721 †1800), Andrzej (*1735 †1773)
oraz Michał Jerzy (*1736 †1794)
otrzymali 15.XII.1764 od Sejmu
dziedziczne tytuły książąt w Polsce.
Inna odmiana herbu przysługująca książętom Poniatowskim.
Z nich : Andrzej (*1735 †1773)
otrzymał 5.XII.1765 od cesarza Józefa II
tytuł książęcy w Austrii, dziedziczony
na zasadzie primogenitury, wygasły w 1813 r.
wraz z bezpotomną śmiercią jego syna
Józefa Antoniego (*1763 †1813)
,
marszałka Francji, poległego w bitwie
pod Lipskiem.


Inna odmiana herbu przysługująca książętom Poniatowskim.
Z nich : bracia Karol (*1808 †1887) i Józef Michał (*1816 †1873), synowie naturalni
Stanisława (*1754 †1833)
, bratanka króla Stanisława Augusta,
pochodzący ze związku z Kasandrą Luci, zostali uznani 28.IX.1830 za legalnych potomków
na mocy specjalnego breve papieża Piusa VIII,
otrzymali 20.XI. 1847 od Leopolda II wlk. ks. Toskanii tytuły książąt di Monte Rotondo
związane z posiadaniem tych dóbr we Włoszech,
a 19.XI.1850 uzyskali potwierdzenie tytułów książęcych w Austrii.