CZETTRITZ (Czetric, Cetrys)

Herb : w słup, w polu srebrnym pół bawolej 
           głowy czerwonej z kolcem złotym
           w nozdrzach lub bez, w polu czerwonym
           pół takiejże głowy srebrnej z kolcem
           złotym w nozdrzach lub bez.
Klejnot : dwa miecze na opak w krzyż skośny, 
               z głowniami czerwoną i srebrną.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia śląskiego.

Używała go rodzina von Czettritz

Herb podstawowy
[ inne warianty herbu podstawowego => ]
 

Odmiana herbu przysługująca baronom von Czettritz und Neuhaus (z gałęzi z Czarnego Boru).
Z nich : Abraham (*1662 †1734)
otrzymał 3.VIII.1725 od cesarza Karola VI
tytuł barona w Czechach.


Odmiana herbu przysługująca baronom von Czettritz und Neuhaus (z gałęzi z Poniatowa).
Z nich : Jan Henryk Karol (*1795 †1848) otrzymał 15.X.1840 (dyplom 8.III.1845)
od króla Fryderyka Wilhelma IV tytuł barona w Prusach.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Czettritz und Neuhaus (z gałęzi z Czarnego Boru).
Z nich : baron Karol Abraham Oswald (*1738 †1789) i jego brat Henryk Zygmunt (*1749 †1787)
otrzymali 15.X.1786 od króla Fryderyka Wilhelma II tytuły hrabiów w Prusach.