CZEWOJA (Czawuja, Czewuja, Łzawa)


Herb :
w polu błękitnym lub czerwonym
           krzyżem kawalerski ćwiekowy, srebrny,
           między dwiema takimiż podkowami
           w pas barkami ku sobie.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb polski, najstarszy zapis z 1409 r.,
występował głównie w ziemi krakowskiej
i sandomierskiej.

Używało go około 20 rodzin :
Batorzyński, Boturzyński, Czeremowski,
Czewoj, Dyrw(i)ański, Fabianowicz, Fabianowski, Gluzicki, Glużycki, Gniewomir, Gromnicki, Konarski, Kowalski, Libertowski, Machcewicz, Maciek-Zasimowski, Opatowski, Piroński,
Pró(o)szkowski, Świ(e)chowski, Wyganowski, Wygnanowski, Zasimowski, Z(Ż)yrowski

Herb podstawowy  
CZEWOJA II
Odmiana herbu uważana także
za herb podstawowy
CZEWOJA III
Odmiana herbu 
 
Wariant herbu podstawowego
według zapiski z 1390 r.
Wariant herbu podstawowego
według
Stemmata Polonica.
Rękopis 1114Klejnotów Długosza
w Bibliotece Arsenału w Paryżu

    Heleny Polaczkówny z 1926 r.
Odmiana śląska herbu
przysługująca Pró(o)szkowskim (von Proskau)