DĄB (Dub, Ehler, Żelechy)Herb :
w polu czarnym dąb złoty z takimiż
           trzema żołędziami, dwoma liśćmi
           i pięcioma korzeniami.
Klejnot : dąb jak w godle, ale bez korzeni.
Labry : czarne podbite złotem.

Herb pochodzenia czeskiego, przeniesiony
do Polski w XVI w.
Występował głównie w ziemi sandomierskiej
oraz Prusach Królewskich.

Używało go około 20 rodzin :
Achler (Aichler), Achremowicz, Adamczo(e)wski, Bielkiewicz, Biskupski, Dąb, Dubieński,
Dubojski, Dubowski, Dzierżek, Fabrycjusz, Głodowski, Gołaszewski, Jachowicz,
Koc(z)orowski, Korzeliński, Kozubowski, Kulmiński, Rudnicki, Skirmunt, Szewiński, Szilsław, Szulc, Worcell, Zborowski,
Zdzisławski, Zelsławski, Żelisławski, Żołądź

Herb podstawowy  
DĄB II
Odmiana herbu przysługująca :

Zborowskim, Żołądziom
Odmiana herbu przysługująca
Aichlerom
.
Z nobilitacji Jana Aichlera
rajcy krakowskiego z 24.VIII.1542 r.
Odmiana herbu przysługująca
Jachowiczom