DĄBROWA

Herb : w polu błękitnym podkowa srebrna 
           z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim
           złotym i takimiż dwoma krzyżami
           kawalerskimi zaćwieczonymi na ocelach
           w skos i skos lewy.
Klejnot : skrzydło orle czarne, przeszyte strzałą
               w pas.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb polski, znany od 1461 r.
Występował głównie na Mazowszu.

Używało go około 95 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Tabęckim

Odmiana herbu przysługująca
Mozerkom

Odmiana herbu przysługująca
Mroczkom
Odmiana herbu przysługująca
Rumińskim


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Łosiom.
Z nich : Feliks Antoni (*1737 †1804) i jego bratanek Maurycy Tomasz
otrzymali 13.VI.1783 od cesarza Józefa II tytuły hrabiów w Galicji,
dalecy krewni poprzednich, bracia : Michał Maurycy (*1752 †po 1789),
Józef Franciszek (1755 †1827), Franciszek Stefan (*1756 †1829) i Feliks Ignacy (*1761 †1795)
otrzymali takież tytuły 17.V.1789, a ich potomkowie 28.VI.1844 od cara Mikołaja I w Rosji
oraz 27.I.1861 od cesarza Franciszka Józefa I w Austrii.