DĘBNO (Sędowojna)


Herb :
w polu czerwonym krzyż srebrny z takąż
           łękawicą pod lewym ramieniem.
Klejnot : krzyż trójlistny, srebrny z promieniami
               między ramionami, między dwoma
               rogami myśliwskimi czarnymi.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1406 r., najstarszy zapis z 1416 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
i sandomierskiej.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Wojciech Koreywa z Sowgotska, starosta miednicki i wieloński.

Używało go około 50 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Pierwotna forma herbuOdmiana herbu przysługująca hrabiom Potworowskim.
Z nich Jan Adam (*1761 †1829) otrzymał w 1816 r. od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiowski w Prusach, ostatnim uprawnionym do tytułu
był Maksymilian Edward Aleksander (*1868
†1944).