DOŁĘGA


Herb :
w polu błękitnym podkowa srebrna
           z zaćwieczonym takimż (lub złotym)
           krzyżem kawalerskim i takąż strzałą
           na opak w środku.
Klejnot : skrzydło orle czarne przeszyte strzałą
               w pas.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1345 r., najstarszy zapis z 1402 r.
Występował głównie w ziemi dobrzyńskiej
i płockiej.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Monstwild (Monstwid).

Używało go nieco ponad 210 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu
Odmiana herbu przysługująca
Białoskórskim
Odmiana herbu przysługująca
Jurgielewskim
Odmiana herbu przysługująca
Kawieckim
Odmiana herbu przysługująca prawdopodobnie
Komorowskim,
którzy uważali się za litewską linię
rodziny o takim samym nazwisku
pieczętującej się herbem Korczak.
Odmiana herbu przysługująca
Narębskim
.
Z nobilitacji Jana Narębskiego
z 1764 r. (potwierdzony 13.V.1780 r.)
Odmiana herbu przysługująca
Sierakowskim

Odmiana herbu przysługująca Sutockim,
uważana także za odmianę herbu Pobóg

Odmiana herbu lub odrębny herb przysługujący Szeptyckim,
uważany także za odmianę herbu Pobóg
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]Odmiana herbu przysługująca
baronom Jerzmanowskim.
Z nich : Jan Paweł (*1779 †1862)
otrzymał w 1813 r. od cesarza Napoleona I
tytuł barona we Francji.
Inna odmiana herbu przysługująca
baronom Jerzmanowskim.
Odmiana herbu przysługująca
baronom Otoc
kim.
Z nich : Stanisław otrzymał 28.I.1784
od cesarza Józefa II
tytuł barona krajów dziedzicznych.
Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Otoc
kim.
Z nich : Stanisław otrzymał 17.I. 1797
od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.

(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Cieszkowskim.
Z nich : August (*1813 †1894) otrzymał w 1850 r. od papieża Piusa IX tytuł hrabiego,
potwierdzony w 1854 r. w Prusach.

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom
Mostowskim.
Z nich : Paweł MIchał (*ok.1721 †1781) miał podobno otrzymać 9.XII.1769 lub 10.VIII.1780
od cesarzowej Marii Teresy dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
jego syn Tadeusz Antoni (*1766 †1842) został w 1824 r. wpisany na listę osób,
którym przysługuje tytuł hrabiowski w Królestwie Polskim,
którego bratanek Edward Antenogen Józef (*1790 †1855) otrzymał 6.X.1843 potwierdzenie
lub też nadanie tegoż tytułu w Rosji dla siebie i swoich synów : Artura Karola Konstantego,
Bogdana Stanisława Giedymina (*1826 †1873), Władysława Filomena Felicyta (*1836 †1863)
oraz Edwarda Pawła.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Lasockim.
Z nich : Daniel Tytus (*1785 †1875) otrzymał w 1869 r. (dyplom w 1872 r.) od papieża Piusa IX
tytuł hrabiego dziedziczny na zasadzie primogenitury,
Bronisław Julian Edmund (*1828 †1912) otrzymał w 1885 r. od króla Leopolda II
dziedziczny tytuł hrabiego w Belgii, potwierdzony w 1888 r. w Austrii dla niego
oraz jego synów : Czesława Jana Adama (*1852 †1891), Józefa Adama Feliksa (*1861 †1931)
oraz Zygmunta Bronisława (*1867 †1948).


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Mycielskim.
Z nich : Józef Nikodem (*1794 †1867), Franciszek Ksawery (*1797 †1832),
Stanisław (*1800 †1876) oraz Teodor Kazimierz Maciej (*1804 †1874)
otrzymali 9.IV.1822 r. od króla Fryderyka Wilhelma III dziedziczne tytuły hrabiów w Prusach,
Franciszek (*1832 †1901)
otrzymał 16.IV.1869 potwierdzenie tytułu w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Szeptyckim.
Z nich : Jan Kanty Remigiusz (*1836 †1912) otrzymał 6.V.1871 (dyplom 16.IX.1871)
od cesarza Franciszka Józefa I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Zaleskim.
Z nich : Wacław Michał (*1868 †1913) otrzymał 28.X.1913 od cesarza Franciszka Józefa I
dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii,
dyplom wystawiony 28.II.1914 dla jego żona Helena z Mycielskich (*1868 †1919)
oraz dzieci : Aleksander Filip (*1895 †1975), Roman Franciszek (*1897 †1955),
Maria Anna (*1898 †1986), Elżbieta Izabela (*1901 †1987) i Teresa Antonina (*1904 †1948)
.