DROGOMIR (Borzyma, Drogomier)

 


Herb : w polu czerwonym trzy złączone 
           ze sobą w środku nogi zbrojne, srebrne, 
           ułożone w rosochę na opak stopami
           na zewnątrz. 
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb znany najwcześniej na Śląsku. Najstarsza pieczęć z 1297 r., najstarszy zapis z 1400 r.
Występował głównie w ziemi kaliskiej i brzeskiej.

Używało go około 15 rodzin :
Chotnawski, Dro(a)gomir, Gardyński, Gorsicki, Kiko(u)ł, Kikul, Kulik, Kulikowski, Kwiatkowski, Latosławski, Lutosławski, Nie(s)ten,
Potrykowski, Ramo(a)towski, Roma(ę,o)towski, Raube, Rouba, Sadowski, Szaciło, Uszak,
Wekier

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Nie(s)tenom

Odmiana herbu przysługująca :
Gardyńskim, Kiko(u)łom, Kikulom
,
Kulikom