DRUCK

 

Herb : W polu czerwonym miecz pomiędzy
            czterema półksiężycami złotymi w pas, 
            dwoma i dwoma, rogami do siebie. 
Klejnot : mitra książęca zwieńczona sześcioma
               piórami strusimi.
Labry : brak.

Herb pochodzenia ruskiego.

Używali go książęta Druccy a pośród nich
potomkowie Iwana "Baby" ks. druckiego :
Druccy-Sokolińscy, Druccy-Konopla-Sokolińscy, Druccy-Oziereccy, Druccy-Pryhabscy,
Babiczewy
,
potomkowie jego brata Iwana "Putiaty"
ks. druckiego : Druccy-Horscy, Putiatiny, Tołoczyńscy a także Druccy-Lubeccy
potomkowie innego brata Hrehorego (Grzegorza) ks. druckiego.
Ród pochodzący prawdopodobnie od księcia briańskiego, trubeckiego i druckiego
Siemiona Dymitriewicza (†po 1422) wnuka wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza.

Odmiana herbu przysługująca
książętom Druckim-Sokolińskim,
potomkom Siemiona Fiodorowicza
księcia sokolińskiego,
żyjącego w 2 poł. XV w.
Odmiana herbu przysługująca
książętom Druckim-Oziereckim,
potomkom Iwana Fiodorowicza
księcia oziereckiego,
żyjącego w 2 poł. XV w.


Odmiana herbu przysługująca
książętom Babiczewym w Rosji,
potomkom Wasyla Iwanowicza Babicza
księcia druckiego,
żyjącego w 2 poł. XV w.
Odmiana herbu przysługująca
książętom Druckim-Horskim,
potomkom Wasyla Iwanowicza
księcia horskiego,
żyjącego w 2 poł. XV w.


 

Odmiana herbu przysługująca książętom Putiatinym w Rosji,
potomkom Iwana Iwanowicza Putiatycza księcia druckiego,
żyjącego na przełomie XV w i XVI w..