DRYJA (Drya, Mutina)


Herb :
w polu czerwonym na skosie (pasie) 
           srebrnym (lub bez) trzy kamienie złote.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia francuskiego, najstarsza pieczęć polska z 1276 r., najstarszy zapis
z 1395 r.
Występował głównie w Wielkopolsce (w ziemi kaliskiej).
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Mikołaj Tawtygerd.

Używało go około 55 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu
według "Herbarza Polskiego" K.Niesieckiego
i "Księgi herbowej rodów polskich"
J.Ostrowskiego
.

Odmiana herbu
według "Księgi herbowej rodów polskich"
J.Ostrowskiego
.

Odmiana herbu przysługująca
Lisieckim


Odmiana herbu przysługująca
baronom Chłapow
skim.
Z nich : Adam Dezydery (*1790 †1879)
otrzymał 15.VIII.1809 (dyplom z 1811 r.)
od cesarza Napoleona I tytuł barona
dziedziczny na zasadzie primogenitury.


Inny wariant odmiany herbu przysługującej
baronom Chłapow
skim.
Używany po 1815 r. wraz z tytułem
barona w Prusach.