DYHRN (Der, Dyhern, Dyherrn)


 

Herb : w polu błękitnym trzy róże czerwone 
           na skosie srebrnym.
Klejnot : takież róże na takimż skosie na skrzydle
               orlim czarnym lub błękitnym.
Labry : błękitne lub czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego, występujący 
w tej postaci na Śląsku od XIV lub XV w.

Używała go ród von Dyhrn przybyły na Śląsk
z Diera koło Miśni, którego przedstawiciele
zostali zaliczeni do rycerstwa wielkopolskiego
i przyjęci do herbu Doliwa.


Herb podstawowy  
Odmiana herbu podstawowego


Odmiana herbu przysługująca baronom von Dyhrn (Dyhern).
Z nich :
z gałęzi z Mirocina (Herzogswaldau) - Jerzy Abraham (*1620 †1670) otrzymał 12.VII.1655
od cesarza Ferdynanda III tytuł barona w Czechach,

z gałęzi z Lipki (Schönau) - Fryderyk (*1624 †1694) otrzymał w 1693 r. takiż tytuł
od cesarza Leopolda I.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Dyhrn (Dyhern).
Z nich :
z gałęzi z Lipki (Schönau) - Melchior Sylwiusz (*1663 †1726) otrzymał 5.II.1697
od cesarza Leopolda I tytuły hrabiego w Czechach


Inny wariant odmiany herbu przysługującej hrabiom von Dyhrn (Dyhern).