EVERSTEIN (Eberstein)

Herb : w polu błękitnym ukoronowany lew
           srebrny z czerwonymi pazurami 
           i takimż językiem. 
Klejnot : ogon pawi.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używała go rodzina
von Everstein (Eberstein)