COLONNA von Fels (Fels, Vels, Völs)

 

Herb : w polu czarnym pas srebrny, na którym
           krzyż łaciński czerwony.
Klejnot : skrzydło orle czarne, na którym takiż
               sam pas jak w godle.
Labry : czarne podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używała go tyrolska rodzina szlachecka
von Fels (Vels, Völs)
, której przedstawiciele
za zasługi wojenne na terenie Włoch otrzymali tytuły baronów Rzeszy Niemieckiej oraz akt przyjęcia do rzymskiego arystokratycznego
rodu Colonna z prawem używania ich nazwiska
i herbu. W XVII w. przedstawiciele młodszej
gałęzi rodu osiedlili się na Górnym Śląsku, nabywając dobra : Toszek, Pyskowice, Łabędy, Strzelce Opolskie, Leśnicę i Tworóg.

Herb podstawowy  


Odmiana herbu przysługująca baronom Colonna von Fels.
Z nich : bracia Michał (†1528) oraz Leonard I "Starszy" (*1458 †1530)
otrzymali
pod koniec XV w. tytuły baronów Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.) oraz zostali przyjęci
przez admirała Marco Colonnę do rodu Colonnów z prawem używania ich nazwiska i herbu.


Inny wariant odmiany herbu przysługującej
baronom Colonna von Fels.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Colonna von Fels.
Z nich : Jan Wacław Henryk (†po 1782) otrzymał 21.I.1780 od króla Fryderyka Wilhelma II
tytuł hrabiego w Prusach.