FLEMING (Flemming)

Herb : w polu błękitnym ukoronowany wilk
           srebrny z czerwonym klejnotem 
           oprawionym w złoto, w łapach. 
Klejnot : ogon pawi.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb pochodzenia holenderskiego lub pomorskiego, w Polsce znany od początku
XVIII w.

Używała go rodzina Flemmingów