GARNIER

 

Herb : w pas, w polu górnym błękitnym kula
           złota pomiędzy dwoma skrzydłami
           srebrnymi, w polu dolnym srebrnym
           dwa skosy czerwone, tarcza otoczona
           bordiurą złotą.
Klejnot : kula złota pomiędzy dwoma
               skrzydłami srebrnymi.
Labry : z prawej błękitne podbite złotem,
             z lewej czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia francuskiego.

Używała go rodzina Garnier (von Garnier), której przedstawiciel Jan Piotr (*1687 †1750) osiedlił
się na Górnym Śląsku na początku XVIII w.
Byli właścicielami Lublińca (Lublinitz),
majoratu Turawa oraz dóbr Wielowieś
(Langendorf) k.Toszku, Kalinowo (Kalinow)
i Kalinowice (Kalinowitz).


 Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Garnier-Turawa.
Z nich : Franciszek Serafin (*1785 †1853) otrzymał 14.VIII.1841 od króla Fryderyka Wilhelma IV
tytuł hrabiego w Prusach wraz ze zmianą nazwiska na von Garnier-Turawa,
dziedziczony przez jego potomków na zasadzie primogenitury i przynależny każdorazowemu posiadaczowi ordynacji w Turawie. Tytuł wygasł w 1945 r. wraz z utratą dóbr ordynacji.