GLAUBICZ (Karp, Gluboz)

 

Herb : w polu błękitnym ryba złota.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza pieczęć z 1326 r., najstarszy zapis z 1451 r.
Występował głównie na Śląsku i w Wielkopolsce. 

Używało go około 25 rodzin :
Bracławski, Garwoliński, Gątkowski,
Glaubicz, Glaubsowicz, Glinka, Głowbicz, Goniewski, Gostkowski, Libnar, Menstwiłł, Mudrejko, Pianocki, Płonczyk, Płonczyński, Przeciszewski, Przecławski, Przuławski, Przybiński, Przyborowski, Rokossowski,
Sabinek, Sabiński, Wyszegrodzki, Zimliński

Herb podstawowy  
Odmiana śląska herbu przysługująca
Glaubiczom (von Glaubitz)
(z linii ze Starej Jabłony)
Odmiana śląska herbu przysługująca
Glaubiczom (von Glaubitz)
(z linii z Brzegu Głogowskiego)

Odmiana śląska herbu przysługująca baronom Glaubiczom (von Glaubitz).
Z nich : Krzysztof Franciszek otrzymał 13.IV.1699 tytuł barona w Czechach,
podobnie jak Jan Jerzy 26.XI.1700.

Odmiana herbu przysługująca
Rokossowskim