GOLTZ (Golcz, Golc)

Herb : w polu czerwonym krokiew srebrna 
           lub srebrno-czarna.
Klejnot : sześć piór kogucich czarnych trzy
               i cztery.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia pomorskiego.

Używała go rodzina von der Goltz

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego

Odmiana herbu przysługująca Joachimowi Rüdigerowi (*1620 †1688),
którą otrzymał w 1660 r. za zasługi wojskowe od króla Francji Ludwika XIV.

Odmiana herbu przysługująca baronom von Goltz.
Z nich : Jerzy Kacper otrzymał 2.VI.1689 od cesarza Leopolda I
tytuł barona w Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.), potwierdzony w Brandenburgii 7.XI.1691.Inna odmiana herbu przysługująca baronom von Goltz.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Goltz.
Z nich : Leopold Henryk (*1746 †1816) otrzymał 19.IX.1786 od króla Fryderyka Wilhelma II
tytuł hrabiego w Prusach.


Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom von Goltz.
Otrzymali 18.I.1787 od króla Fryderyka Wilhelma II tytuł hrabiego w Prusach.