GRABIE (Grabia, Kocina)

Herb : w polu złotym grabie srebrne
           na trójwzgórzu zielonym.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : złote podbite srebrem.

Herb pochodzenia czeskiego, najstarsza polska pieczęć z 1345 r., najstarszy zapis z 1398 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej i kaliskiej. 

Używało go ponad 85 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Chocimi(e)rskim