GRZYMAŁA

 


Herb : w polu złotym mur z trzema basztami
           blankowanymi, z oknami, czerwony
           w bramie otwartej rycerz zbrojny
           z mieczem w prawicy i tarczą w lewicy
           lub opuszczona krata czarna.
Klejnot : trzy baszty blankowane, z oknami,
               czerwone ułożone w skos, słup 
               i lewy skos na ogonie pawim lub na
               trzech piórach strusich.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza pieczęć z 1262 r., najstarszy zapis z 1347 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej, ruskiej,
sandomierskiej, na Mazowszu i w Wielkopolsce.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Jan Rymwidowicz.

Używało go około 260 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy
[ inne warianty herbu podstawowego => ]
 
Pierwotna forma herbu
według fryzu heraldycznego
z Lądu nad Wartą z lat 1357-72
[ inne warianty pierwotnej formy herbu => ]
 Odmiana herbu przysługująca :
Bartol(ł)dom, Frankenbergom,
Przybyszewskim, Znatowiczom

Odmiana herbu przysługująca :
Grudzińskim, Hawranowskim,

Oleśnickim, Potulickim

Odmiana herbu przysługująca :
Hertykom, Wiesczyckim

Odmiana herbu przysługująca
Jaźwińskim

Odmiana herbu przysługująca :
Łagunom, Pęczkowskim, Sojeckim,
Ślaskim, Zielińskim

Odmiana herbu przysługująca
Oleskim

   Odmiana śląska herbu przysługująca
Pogorzelom (von Pogrell, Pogarell)
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]

Odmiana herbu przysługująca
ZbikowskimOdmiana herbu przysługująca hrabiom Grudzińskim.
Z nich Zygmunt Ignacy (*1735 †1804) otrzymał 19.IX.1786 od króla Fryderyka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Jabłonowskim.
Z nich Roch Michał (*1712 †1780) otrzymał 2.I.1779 (dyplom 13.II.1779)
od cesarzowej Marii Teresy dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.).
Odmiana śląska herbu przysługująca hrabiom von Pogrell (Pogarell).
Z nich : Jan Kacper (†1784) otrzymał w 1731 r. od cesarza Karola VI
dziedziczny tytuł barona Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.), a 17.VI.1744 od cesarza Karola VII
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.).

[ inny wariant tej odmiany herbu => ]


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Potulickim.
Z nich : Michał Bonawentura (*1756 †1805) otrzymał 28.VIII.1780 od króla Fryderyka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach,
jego dzieci : Kacper Piotr (*1792 †1853), Józefa (*1787 †1848), Urszula (*ok.1790 †?)
oraz Kazimierz Ludwik (*1793 †1871) otrzymało 19.VI.1825 uznanie tytułu
od Deputacji Senatu Królestwa Polskiego,
a wspomniany Kacper Piotr (*1792 †1853) potwierdzenie tytułu w Rosji 5/17.VI.1852