HAUGWITZ (Hugowicz)

Herb : w polu czerwonym głowa barania czarna
            z rogami złotymi i językiem czerwonym.
Klejnot : pół barana wspiętego czarnego
               z rogami i kopytami złotymi i językiem
               czerwonym.
Labry : czerwone podbite czarnym.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używała go rodzina von Haugwitz pochodząca
z Miśni i osiedlona na Dolnym Śląsku na przełomie XIII i XIV w. Jej przedstawiciele mieli dobra w księstwach świdnicko-jaworskim, głogowskim, hrabstwie kłodzkim, a także
w Czechach i na Morawach.

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca baronom von Haugwitz.
Z nich : bracia Jerzy Karol (*1674 †1745) oraz Henryk Wilhelm (*1677 †1738)
otrzymali
4.X.1723 od cesarza Karola VI tytuły baronów w Czechach.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Haugwitz (z linii głogowskiej).
Z nich : baron Jerzy Karol (*1674 †1745) otrzymał 1.IX.1733 od cesarza Karola VI
tytuł hrabiego w Czechach, wnuk jego brata baron Karol Wilhelm (*1735/36 †1819)
otrzymał 7.XII.1779 od cesarzowej Marii Teresy tytuł hrabiego Rzeszy (S.I.R.),
a jego kuzyn baron Krystian August Henryk (*1752 †1832) otrzymał 15.X.1786
od króla Fryderyka Wilhelma II takiż tytuł w Prusach.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Haugwitz (z linii z Piszkowic).
Z nich : Jan Wacław Henryk (†po 1782) otrzymał 21.I.1780 od króla Fryderyka Wilhelma II
tytuł hrabiego w Prusach.