HEYDEL (Hejdel)

 

Herb : w słup, w polu błękitnym nad
           półksiężycem złotym takiż krzyż
           kawalerski, w polu czerwonym miecz
           na opak z półksiężycem w lewo rogami
           do rękojeści złotym, w szczycie
           kwadratowym srebrnym gołąb naturalny
           lub w takimż szczycie czerwonym orzeł
           srebrny.
Klejnot : ogon pawi.
Labry : błękitne podbite czerwonym.

Herb pochodzenia niemieckiego, przeniesiony
do Polski w końcu XVII w. 

Używała go rodzina Heydel (Hejdel)

Herb podstawowy
wg J.Ostrowskiego -
"Księga herbowa rodów polskich"
 
Inny wariant herbu podstawowego
wg S.Uruskiego - "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" 


 Odmiana herbu przysługująca baronom Heydlom.
Z nich : Jan Sebastian (*1719 †1796) otrzymał 19.VIII.1772 od króla Stanisława Augusta
dziedziczny tytuł barona w Rzeczypospolitej, jego syn Jan Rudolf Tomasz (*1756 †1848)
otrzymał 22.X.1820 potwierdzenie tegoż tytułu w Królestwie Polskim
oraz 23.VIII.1826 (dyplom 20.I.1838) dla siebie i swoich potomków w Austrii.