HIPOCENTAUR (Hipocentaurus, Kitaurus)

Herb : w polu srebrnym centaur srebrny
           mierzący z łuku do własnego ogona
           w kształcie węża.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : nieznane, może srebrne.

Herb litewski znany od XV w., najstarsza
pieczęć z 1433 r.

Używało go prawie 45 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana herbu Odmiana herbu
Odmiana herbu przysługująca
SiesickimOdmiana herbu przysługująca książętom Gedroyciom (Giedrojciom),
mogącym pochodzić od Dowsprungów jednego z licznych rodów książęcych
panujących na Litwie w okresie przedchrześcijańskim. Założycielami dwóch linii rodu
byli Aleksander (XV w.) i Bartłomiej (†ok.1524) kniaziowie Gedroitscy.
Inne odmiany herbu przysługujące
książętom Gedroyciom (Giedrojciom)


herb HIPOCENTAUR herb POGOŃ LITEWSKA herb TRĄBY herb LELIWA

 Odmiana herbu przysługująca książętom Holszańskim,
mogącym pochodzić od Dowsprungów jednego z licznych rodów książęcych
panujących na Litwie w okresie przedchrześcijańskim.
Ich protoplastą był Olgimunta żyjący w 1 poł. XIV w.Odmiana herbu przysługująca Siesickim,
mającym rzekomo pochodzić od Dowmunta księcia uciańskiego,
syna Romunda księcia litewskiego.