HOŁOWNIA

Herb : w polu czerwonym litera "T" srebrna.
Klejnot : trzy pióra strusie srebrne.
Labry : czerwone podbite.

Herb pochodzenia ruskiego, znany od XVI w. 

Używało go kilka rodzin :
Hołownia, Hołownia-Ostrożecki, Jakimowicz, Jełczanin, Kustyński, Kuściński, Kurklewski, Zapolicz

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca :
Kustyńskim, Kuścińskim
Odmiana herbu przysługująca
książętom Hołownia-Ostrożeckim,
pochodzącym prawdopodobnie od księcia nowogródzkiego Koriata (*1305/08 †ok.1365)
syna wielkiego księcia litewskiego Giedymina.