JANINA (Pole w polu)

Herb : w polu czerwonym tarcza purpurowa.
Klejnot : ogon pawi.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza pieczęć z 1379 r., najstarszy zapis z 1388 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
sandomierskiej, łęczyckiej i sieradzkiej.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Woysym (Woysim) Daneykowicz.

Używało go prawie 140 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego według
"Herbarza rycerstwa polskiego z XVI wieku"
J.Szymańskiego
Pierwotna forma herbu

Odmiana śląska herbu lub odrębny herb
przysługujący Axtom

Odmiana herbu przysługująca
Jurgiewiczom.
Z nobilitacji Macieja Jurgiewicza 
z 9.IX.1571 r.
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]

Odmiana herbu przysługująca
Łęskim

Odmiana herbu przysługująca Warepskim.
Z nobilitacji Tomasza Warepskiego
z 19.I.1550 r.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Ilińskim-Kaszowskim.
Z nich : Aleksander Maksymilian Ignacy Kaszowski (*1869 †1939) adoptowany
przez swego wuja Aleksandra Augusta hr. Ilińskiego (†po 1908) otrzymał 21.I.1902
zgodę w Rosji na używanie nazwiska Iliński-Kaszowski wraz z tytułem hrabiego. 


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Suchodolskim.
Z nich : Wojciech (*1749 †1826) otrzymał 10.VII.1800 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
jego synowie : Jan Bonawentura Franciszek (*1779 †1850)
i Franciszek Wincenty Michał (*1782 †1860) otrzymali w 1824 r. potwierdzenie tytułu
w Królestwie Polskim, a w 1847 r. w Rosji, ostatnimi uprawnionymi do tytułu
byli najprawdopodobniej bracia Czesław oraz Stefan, synowie Edmunda (*1821 †1904).Odmiana herbu przysługująca książętom Sobieskim.
Z nich : bracia Jakub Ludwik (*1667 †1737), Aleksander Benedykt (*1677 †1714)
oraz Konstanty Władysław (*1680 †1726) zmarli bez męskiego potomstwa
synowie króla Polski Jana III (*1629 †1696).