JASTRZĘBIEC (Bolesta, Kamiona, Lubrza)

 

Herb : w polu błękitnym podkowa na opak, 
           złota z takimż krzyżem kawalerskim
           w środku.
Klejnot : jastrząb naturalny z dzwonkami
               sokolimi złotymi na łapach, trzymający
               godło w prawej łapie.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1319 r., najstarszy zapis z 1339 r.
Występował głównie na Mazowszu oraz w ziemi krakowskiej, lubelskiej, poznańskiej, sieradzkiej
i sandomierskiej.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go Jan Niemira, namiestnik połocki i koniuszy wlk.ks.Witolda.

Używało go prawie 900 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca
Abrahamowiczom (Abramowiczom)

Odmiana herbu przysługująca
Bełzom
.
Pochodząca z nobilitacji
Erazma Bełzy
z 1591 r.
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Białachowskim
Odmiana herbu przysługująca
Brzozowskim
Odmiana herbu przysługująca
Chylińskim

Odmiana herbu przysługująca
Ciborskim
Odmiana herbu przysługująca
Czernickim
Odmiana herbu przysługująca
Domaradzkim
Odmiana herbu przysługująca
Gierał(l)towskim
rodzinie osiadłej na Śląsku
Odmiana herbu przysługująca
Gliszczyńskim
Odmiana herbu przysługująca
Grębeckim
Odmiana herbu przysługująca
Jaczyńskim
Odmiana herbu przysługująca
Kapicom
Odmiana herbu przysługująca :
Kierskim, Konopnickim,
Leszczyńskim, Zielonkom
Odmiana herbu przysługująca
Kiersnowskim (Kierznowskim)
Odmiana herbu przysługująca
Koczańskim
Odmiana herbu przysługująca
Kozłowskim
.
Pochodząca z nobilitacji
Antoniego Kozłowskiego
z 25.XI.1788 r.
Odmiana herbu przysługująca
Lemnickim
Odmiana herbu przysługująca
Mierczyńskim

Odmiana herbu przysługująca
Niemyskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Pełkom
Odmiana herbu przysługująca
Rudnickim
Odmiana herbu przysługująca
Schabickim
.
Pochodząca z nobilitacji
neofitów, braci : Wojciecha Franciszka
i Antoniego Schabickich z 12.IX.1765 r.
Odmiana herbu przysługująca
Skopowskim
Odmiana herbu przysługująca
Skowrońskim
.
Pochodząca z nobilitacji
Daniela Skowrońskiego
z 18.XI.1791 r.
Odmiana herbu przysługująca
Skórskim
Odmiana herbu przysługująca
Szaszewskim
Odmiana herbu przysługująca
Turłajom
Odmiana herbu przysługująca
Welinowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Wierzchowskim
.
Pochodząca z nobilitacji
Adama Wierzchowskiego
z 1635 r.


Odmiana herbu przysługująca
baronom Borowskim.
Z nich : Józef (*1764) otrzymał 8.II.1808
od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł barona w Galicji.
Odmiana herbu przysługująca
baronom Niemyskim.
Uważana także za odmianę herbu Białynia 
Z nich : Maciej otrzymał 8.III.1783
od cesarza Józefa II dziedziczny tytuł
barona w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Bobrowskim.
Z nich : Ignacy (†1804) otrzymał 29.VI.1800 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji, tytuł potwierdzony w Rosji 28.VI.1844.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Grzębskim.
Z nich : Stanisław (†1808) otrzymał 31.05.1806 od cesarza Franciszka I
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji, który wygasł wraz z jego śmiercią.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Koziebrodzkim.
Z nich : Marcin Bolesław (†1787) otrzymał 30.I.1781 (dyplom 21.V.1783) od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Pinińskim.
Z nich : bracia Stanisław (†1793) i Jerzy (†1793) otrzymali 1.XII.1780
od cesarzowej Marii Teresy dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Taczanowskim.
Z nich : Alfons Antoni Feliks (*1815 †1867) otrzymał 6.IX.1854
od króla Fryderyka Wilhelma IV osobisty tytuł hrabiego w Prusach.
 

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Zborowskim.
Z nich : Maksymilian otrzymał 1.IX.1792 (dyplom 14.VII.1793)
od cesarza Franciszka II dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji
z predykatem "Hoch- und Wohlgeboren".

zobacz => SZCZEGÓŁY HERBU
Odmiana herbu przysługująca margrabiom Gonzaga-Myszkowskim.
Z nich : bracia Zygmunt (*1562 †1615) oraz Piotr (†1600/01) zostali około 1597 r. adoptowani
przez księcia Mantui Wincentego I i mogli używać nazwiska "Gonzaga Myszkowski".
Obydwaj otrzymali wraz z młodszym bratem Aleksandrem (†1617) przywilej
papieża Klemensa VIII nadający im tytuł "margrabiów na Mirowie".
Ostatnim uprawnionym do tytułu był Józef Władysław (†1727).

Odmiana herbu przysługująca książętom Połubińskim,
pochodzącym prawdopodobnie od księcia połockiego Andrzeja "Garbatego" (*1325/27
1399)
syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza, którzy w 2 połowie XVII w.
zaprzestali używania tytułu.