JELITA (Koźlarogi, Nagody)

 

Herb : w polu czerwonym dwie kopie w krzyż
           skośny, złote, na nich takaż trzecia kopia 
           na opak w słup.
Klejnot : pół kozła wspiętego srebrnego z rogami
               i kopytami czarnymi.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1316 r., najstarszy zapis z 1398 r.
Występował głównie w ziemi brzeskiej, krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, poznańskiej i na Mazowszu.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Gerdut.

Używało go około 290 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca
Dzidowskim
.
Z nobilitacji z 1768 r.

Odmiana herbu przysługująca
Dzi(y)ryttom
Odmiana herbu przysługująca
Gorłowskim
.
Z nobilitacji Szymona Gorłowskiego
z 11.VI.1593 r.
Odmiana herbu przysługująca
Hilchenom
.
Z nobilitacji braci : Dawida, Jana
oraz Tomasza Hilchenów z 2.I.1591 r.
Odmiana herbu przysługująca
Koźlakowskim
.
Z nobilitacji Sebastiana Koźlakowskiego
z 26.XI.1581 r.

Odmiana herbu przysługująca
Łapczyńskim
.
Z nobilitacji Walentego Łapczyńskiego
z 20.XI.1581 r.

Odmiana herbu przysługująca
Manikowskim
.
Z nobilitacji Zachariasza
oraz Teodora Manikowskich z 8.VI.1593 r.

Odmiana herbu przysługująca
Maszalskim
.
Z nobilitacji Stefana Maszalskiego
z 1.III.1581 r.
Odmiana herbu przysługująca
Morozewiczom
.
Z nobilitacji Mateusza Morozewicza
z 6.II.1782 r.
Odmiana herbu przysługująca
Natalisom
.
Z nobilitacji Tomasza Natalisa
z 20.II.1585 r.
Odmiana herbu przysługująca
Niewiadomskim
Odmiana herbu przysługująca
Sernym
.
Z nobilitacji Bartłomieja i Łukasza Sernych
z 22.I.1581 r.
Odmiana herbu przysługująca
Sienickim
.
Z nobilitacji Jana Sienickiego
z 1.III.1581 r.
Odmiana herbu przysługująca
Słowieńskim
.
Z nobilitacji Wojciecha Słowieńskiego
z 12.I.1591 r.
Odmiana herbu przysługująca
S
czerbicom.
Z nobilitacji Pawła i Jana Szczerbiców
z 25.II.1585 r.

Odmiana herbu przysługująca
Szydłowskim
.
Z nobilitacji Krzysztofa Bernarda Szydłowskiego
z 21.XI.1581 r.

Odmiana herbu przysługująca
Śliwickim
.
Z nobilitacji z 1685 r.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Bielskim.
Z nich : Antoni (*przed 1724 †1789) otrzymał 19.XI.1778 (dyplom 10.VII.1780)
od cesarzowej Marii Teresy dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
jego prawnuk Juliusz Robert (*1837 †1922) otrzymał 8.VII.1895 (dyplom 6.IX.1895)
od cesarza Franciszka Józefa I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Gomolińskim.
Z nich : Benedykt otrzymał w 1824 r. uznanie tytułu hrabiego w Królestwie Polskim.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Romerom.
Z nich : Cyprian Paweł (*1772 †1850) otrzymał w 14.VIII.1818 (dyplom 15.IV.1832)
dziedziczny tytuły hrabiego w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca Zamoyskim.
Herb złożony Jana Zamoyskiego (*1542 †1605),
herby : Jelita - herb własny, Herburt - herb matki (Anny Herburt),
Suchekomnaty
- herb babki ojczystej (Anny Uhrowieckiej),
Bończa
- herb babki macierzystej (Anny Fredro).


Odmiana herbu przysługująca Zamoyskim.
Herb złożony Tomasza Zamoyskiego (*1594 †1638),
herby : Jelita - herb własny, Leliwa - herb matki (Barbary Tarnowskiej),
Herburt
- herb babki ojczystej (Anny Herburt),
Jastrzębiec
- herb babki macierzystej (Zofii Ocieskiej).


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Zamoyskim.
Z nich : Andrzej (†1792) otrzymał w 1778 r. dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
Stanisław Kostka (†1830) otrzymał w 1820 r. dziedziczny  tytuł hrabiego w Austrii,
inni przedstawiciele rodu otrzymali w 1824 r. potwierdzenie tytułu w Królestwie Polskim
oraz w 1844 w Rosji.