JEŁOWICKI (Bożeniec, Brama Obozowa)

Herb : w polu czerwonym brama obozowa
          (lub ruska litera "П")
srebrna
          z zaćwieczonym takimż krzyżem
          kawalerskim. 
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia ruskiego, znany od XV w.
Uważany za odmianę herbu Brama

Używały go rodziny : Jełowickich, Lesznickich