JUNOSZA (Baran, Junoszyc)

Herb : w polu czerwonym baran kroczący 
           srebrny z rogami i kopytami złotymi.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza pieczęć z 1304 r., najstarszy zapis z 1405 r.
Występował głównie w ziemi kaliskiej, 
poznańskiej, krakowskiej, sieradzkiej i na Rusi.

Używało go ponad 310 rodzin :  ZOBACZ

JUNOSZA I
Herb podstawowy
 

Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu uważana także
za herb podstawowy, przysługująca :
Bojanowiczom, Bojanowskim

JUNOSZA II
Odmiana herbu
JUNOSZA III
Odmiana herbu
Odmiana śląska herbu przysługująca
Borwiczom (von Borwitz)
Odmiana śląska herbu przysługująca
von Borwitz-Hartenstein
Odmiana herbu przysługująca
Dą(om)browskim
Odmiana herbu przysługująca
Gałeckim
Odmiana herbu przysługująca
Gostkowskim
Odmiana herbu przysługująca
Jakubowiczom.
Z nobilitacji Jakuba Paschalisa Jakubowicza
z 5.III.1791 r.
Odmiana herbu przysługująca
Suchodolskim
Odmiana herbu przysługująca
Wołoszynowskim.
Z nobilitacji Machnio Wołoszynowskiego
z 20.III.1578 r.
 
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Bielińskim.
Z nich : Stanisław Kostka Felicjan (†1812) otrzymał w 1798 r.
od króla Fryderyka Wilhelma III dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Borkowskim.
Z nich : Włodzimierz Marian (*1819 †1886) otrzymał 27.IV.1886 (dyplom 15.V.1866)
od cesarza Franciszka Józefa I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii,
wygasły wraz z jego śmiercią.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Krosnowskim.
Z nich : Ignacy otrzymał 17.IV.1791 od cesarza Leopolda II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji, wygasły wraz z jego śmiercią.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Krosnowskim.
Z nich : Marceli Wincenty Antoni (*1790 †?) otrzymał 21.VIII.1840 (dyplom 21.X.1841)
od cesarza Ferdynanda I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii, wygasły wraz z jego śmiercią.Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Sobańskim.
Z nich : Feliks Hilary (*1833 †1913)
otrzymał 7.IX.1880 od papieża Leona XIII
tytuł hrabiego papieskiego dziedziczny
na zasadzie primogenitury.
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Szaniawskim.
Z nich : Stanisław (*1750 †1822)
otrzymał 1.V.1800 od cesarza Franciszka II dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
wygasły wraz z jego bezpotomną śmiercią


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Załuskim.
Z nich : Ignacy Jakub Stefan (*1733 †1777) otrzymał 18.V.1776
od cesarzowej Marii Teresy dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.


Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Załuskim.


Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Załuskim.
Z nich : Stanisław otrzymał 1.V.1800 od cesarz Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.